Reference

Električna instalacija jake i slabe struje te protuprovalna, vatrodojavna i video nadzor u Zavodu za platni promet Varaždin i poslovnicama: Ludbreg, Novi Marof, Ivanec i Varaždinske toplice.
Instalacije jake i slabe struje te gromobranska instalacija na domu crvenog križa „Trešnjevka“ u Zagrebu.
Električna instalacija jake i slabe struje te protuprovalna, vatrodojavna i video nadzor na poslovnoj zgradi „Jadranskog naftovoda“ u Zagrebu.
Izvođenje daljinskog upravljanja elektromotornih pogona, mješalica i pumpama u INA rafineriji nafte Sisak.
Električne instalacije jake i slabe struje sa protuprovalnom i vatrodojavnom instalacijom u biskupskom ordinarijatu u Varaždinu.
Električne instalacije u pekari Zlatno zrno u Trnovcu kraj Varaždina.
Električne instalacije u tvornici plastičnih masa u Božjakovini.
Električne isntalacije jake i slabe struje te instalacija gromobrana u tvrtki „Ericsson-Tesla“ u Zagrebu.
Adaptacija električnih instalacija u „Pliva“ tvornica dječje hrane Vivera d.o.o.u Glini.
Izvođenje električnih i gromobranskih instalacija na trgovačkom centru SEGRO u Zagrebu, za austrijsku firmu KRISTL, Graz.
Električna instalacija na benziskoj postaji OMV Zagreb-Žitnjak.
Električne instalacije jake i slabe struje, vatrodojave i protuprovale na hotelu „Jadran“ u Opatiji.
Montaža pocinčanih kabelskih polica i izvođenje zaštitnog uzemljenja na tvornici farmaceutskih proizvoda „Pliva“ u Zagrebu sa austrijskom tvrtkom „Elin“ iz Linza.
Rezidencijalna vila predsjednika Republike Hrvatske na otoku Briuni. Adaptacija elektroinstalacija jake i slabe struje, vanjska rasvjeta i gromobranska instalacija.
Administrativna zgrada u Ekaterinburgu, R. Rusija. Instalacija jake i slabe struje te instalacija tehničke zaštite, izvedeno za austrijsku firmu AC-AC Bau, Beč.
Rezidencija (Daća) predsjednika Rusije u blizini njegova rodnog grada Ekaterinburga. Elektroinstalacije jake i slabe struje, izvedene sa austrijskom firmom AC Bau Beč.
Održavanje elektromotornih pogona ventila ROTORK na terminalima i trasama JANAF-a.
Održavanje elektromotornih pogona ventila ROTORK u rafineriji nafte Sisak.
Izvođenje katodne zaštite na trasi JANAF Omišalj-Sisak.
Izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, vatrodojave, protuprovale i video nadzora na građevini CROATIA AIRLINES.
Izvođenje električnih instalacija u HPB Zagreb.
Parametriranje, podešavanje i servis visokosofisticirane opreme punilišta autocisterni proizvođača M+F Technologies u rafineriji nafte Sisak.